Kitap | 24 Soruda Dijital Dönüşüm | Mustafa Acungil

Selamlar,

Şöyle geriye doğru yaslanıp gözlerimizi kapatalım ve şu soruyu bir soralım: Neler ne kadar hızlı bir şekilde değişti?

Önce radyolar vardı, sonra tek kanallı siyah-beyaz ekranlı TV’ler geldi ve sonraki renkli TV’lerde radyo özelliği bulununca, radyolara evin bir köşesinde duran nostaljik bir süs görevi kaldı. Daha niceleri: CD’ler, walkman’ler, mp3/mp4 çalarlar…

Dünya inanılmayacak bir hız ile değişiyor ve ilerliyor üstelik bu hız aritmetik bir şekilde değil geometrik bir katsayıda artıyor.

Bu değişim bir yandan insanlara rahatlık sağlarken diğer yandan değişim için ihtiyaç duyulan insan kası sayısı azalıyor. Bunlardan biri de Dijital Dönüşüm. Ne kadar hazır olduğumuzu kendimize sorduk mu?

24 Soruda Dijital Dönüşüm

Mustafa Acungil bu konuda alanında oldukça hakim birisi olarak “24 Soruda Dijital Dönüşüm” adlı eserinde nelerin şekillendiğini, nelerin şekilleneceğini ve hazırlık durumumuzu bir defa daha sorgulamamızı sağlıyor. 24 sorudan oluşan kitapta:

İlk 16 soru kavramlara ilişkin. Kavramları öğrenmemizdeki temel amacın, “dijital dönüşümün bize nasıl etki edebileceğini düşünüp ona göre tedbirlerimizi almak üzerine” yorumlayan Acungil geri kalan 8 sorunun ise “etkilere ilişkin” olduğunu bildirmekte böylelikle “farklı konumlardaki insanlara Dijital Dönüşümün nasıl etki edebileceğini” ele alıyor.

Her cevap öncelikle herkesin anlayabileceği basitlikte anlatılırken hemen akabindeki “Meraklısına Fazlası” kısımlarıyla konuyu daha fazla pekiştirmemiz sağlanmış. Şahsen “Meraklısına Fazlası” kısımları benim bayağı beğendiğim bölümlerden oldu. Önemine binaen işaretlediğim birkaç kısmı aşağıda paylaşıyorum.

İnsan da Zaten Dijital Değil mi? DNA’ya Dair…
Hayatın kendisine baktığımızda da bunca güzelliğin, bunca yaşamın temelinde DNA’nın olduğunu görüyoruz. DNA öz itibarıyla 4 harfe dayalı bir kodlama sistemi: A, T, G, S.

Varlık, insanlar, canlılık, aslında hepsi koddan oluşuyor. Bir yandan dijital bir dünya oluşturuyoruz… Bir yandan da içinde olduğumuz gerçek dünya zaten kodlardan oluşuyor. Gerçek dünya da dijital!
Öyleyse neler dijitalleşmez ki!

Spekülasyonlar ve Gerçekler, Meleklerin Cinsiyetine Dair…

Makine öğrenmesi denilince akla ilk gelen konulardan biri kendi kendini süren arabalar. Bununla ilgili bir yığın muhabbet dönüyor. Bu muhabbetlerde sıklıkla şu tür sorularla karşılaşıyoruz:
Diyelim sürücüsüz bir araba yolda gidiyor. Yoldaki bir sorun sebebiyle sağa ya da sola kırarak yoldan çıkmak zorunda. Sağda 3 solda dört yaya var. Sağdakilerden ikisi çocuk. Nereye kıracağına nasıl karar verece?

Bu tür konuşmalar bana Osmanlı’nın kuşatması altındaki Bizans’ta insanların meleklerin cinsiyetini tartışmasını çağrıştırıyor. Düşman şehri kuşatmış, şehir düştü düşecek; insanlar neler konuşuyor?

Makine öğrenmesi ve genel olarak dijital dönüşüm hayatımızın her alanına çoktan etki etmeye başlamış durumda. Büyük değişiklikleri üzerimize yığın yığın getiriyor. Böyle bir ortamda gelecekteki hayali bir konuyla ilgili spekülasyonlar yapmak yerine pratik günlük hayatımızdaki etkilere yoğunlaşmak çok daha doğru olacaktır.

Son olarak;

Veri Biliminde Veri Analitiği Tipleri
Veriye sorduğumuz sorulara dair…

…Son dönemlerde Gartner’ın yaptığı bir sınıflandırmaya göre veri analitiği tiplerine nasıl yaklaşıldığını sizlere aktarayım:

Decriptive Analysis (Tarif Amaçlı Analiz)

Neler olup bittiği üzerine odaklanır. Ne oldu? Müşterilerim kimler? Kaç tip müşterim var? … gibi soruların cevaplarını araştırır.

Diagnostic Analysis (Teşhis Amaçlı Analiz)

Belirli durumların neden gerçekleştiğini, temel güdü ve etmenlerin neler olduğunu araştırır. Bir üretim hattında ıskarta oranındaki artışın nedeninin araştırılması…

Predictive Analysis (Tahmin Amaçlı Analiz)

Gelecekteki belirsiz bir çıktının olasılığını tahmin etmek amaçlıdır. Geri dönüşü olmayacak kredi olasılıklarının belirlenmesi, işten kimlerin ayrılacağının belirlenmesi gibi konular örnek olarak verilebilir…

Prescriptive Analysis (Kural Amaçlı Analiz)

İş çıktılarında optimum sonuçları elde etmek için en iyi oyun planı üzerine odaklanır. Genellikle Predictive Analysis çıktıları ile iş modellerinin entegre edilmesiyle gerçekleştirilir. Trafik yoğunluğu ve taleplerin tahminlenerek ürün dağıtım rota planının oluşturulması buna örnektir.

İlgilenenler için kitabın içerdiği soruları paylaşıyorum:

 • Dijital Dönüşüm Nedir?
 • Dijital DÖnüşümün Kapsamı Nedir? Beni de İlgilendirir mi?
 • Neler Dijitalleşebilir?
 • Ne Kadar Hızlı?
 • Temelleri Neler?
 • Bilgisayarlaşma Nedir?
 • Geleceğin Sosyalleşmesi Farklı Mı?
 • Bulut da Ne?
 • Büyük veri Nereden Çıktı?
 • Makineler Öğrenebilir mi?
 • Kitle Kaynak Nedir?
 • Yakınsama Neler Getirir?
 • Yıkıcı Teknoloji Nedir?
 • Dijital Uçurum Nerede?
 • Sınır Sınır Mıdır?
 • İşletmelerde Dijital Dönüşüm Nasıl Gerçekleşir?
 • Dijital Dönüşüm Öğrenciyi Nasıl Etkiler?
 • Dijital Dönüşüm Kariyer Başlangıcını Nasıl Etkiler?
 • Dijital Dönüşüm Kıdemli Çalışanları Nasıl Etkiler?
 • Dijital Dönüşüm Serbest Meslek Sahiplerini Nasıl Etkiler?
 • Dijital Dönüşüm Girişimciliği Nasıl Etkiler?
 • Dijital Dönüşüm Yöneticileri Nasıl Etkiler?
 • Dijital Dönüşüm Üst Seviye Yöneticileri ve Şirket Sahiplerini Nasıl Etkiler?
 • Dİjital Dönüşüm İnsanları Nasıl Etkiler?
 • Konuyla ilgili bir anahtar firmasının reklamını da paylaşıp, bir sonraki yazımızda görüşmek üzere esenlikler diliyorum.:)

  Comments are closed.