İşletme Mühendisliği Nedir?

 

İşletme Mühendisliği

İşletme mühendisliği, yönetimin planlama, örgütleme, önderlik etme ve denetleme işlevleri ile üretim, araştırma, pazarlama, finans ve diğer destek hizmet faaliyetlerinde yer alan insan bileşeni arasındaki mühendislik ilişkilerini kurarak değişik teknolojik çevrelerde faaliyet gösteren örgütlere yönetim sistemleri entegre etmek üzere model, süreç ve sistem tasarlayan, uygulayan ve/veya geliştiren bir bilim dalıdır. İşletme mühendisleri, mühendisliğin disiplin, uygulama ve süreçlerini alarak, onları iş yönetimi süreçlerine taşımak üzerinde çalışmaktadırlar.

İşletme Mühendisliği bölümünün temel amacı; işletme problemlerini tanımlayabilen, bu problemlere verimli, ekonomik ve standartlara uygun çözümler üretebilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim kurabilen, insiyatif alabilen, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, çağın sorunlarına duyarlı, mühendislik bakış açısına sahip donanımlı bireyler yetiştirmek olacaktır.

 

İşletme Mühendisliği eğitimi dört yıl sürmektedir. İlk iki sınıfta matematik, fizik gibi temel mühendislik derslerinin yanı sıra alınacak teknik resim, ekonomi, muhasebe, istatistik ve bilişim alanlarındaki derslerle desteklenmektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda meslek dersleri ağırlıklı olup bu dersler üretim, kalite, pazarlama, proje yönetimi, sistem analizi, bilişim, yöneylem araştırması, lojistik, yönetim, organizasyon, insan kaynakları, hukuk, finansman alanlarında işletmecilik ve mühendisliği birleştirecek içeriktedir.

 

Eğitim programında zorunlu derslerin yanında bir çok seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler disiplinler arası ilişkilerle ilgili bilgi ve anlayışlarını geliştirebilmeleri için diğer bölümlerden seçmeli ders almaları yönünde cesaretlendirilirler. İşletme Mühendisliği eğitimini tamamlayabilmeleri için, öğrencilerin 40 günlük yaz stajını ve dördüncü yılda hazırlayacakları bitirme çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir.*

 

*Beykent Üniversitesi İşletme Mühendisliği

İTÜ İşletme Mühendisliği -Sık Sorulan Sorular-

İşletme Mühendisliği Nedir?

Bir cevap yazın